in

[Vietsub + Lyrics] Lời bài hát Hymn For The Weekend – Coldplay / Wikiaz.net

Lyric video – “Hymn For The Weekend” là một bài hát ca sĩ Coldplay do Alan Walker Sáng tác. Nó được phát hành vào ngày 4 tháng 7 năm 2016 trong unknown Album

 

Lời bài hát Hymn For The Weekend – Coldplay

Tôi, uống từ tôi, uống từ tôi (oh ah)
Me, drink from me, drink from me (oh ah)

Chụp ngang qua bản giao hưởng (oh ah, oh ah)
Shoot across the symphony (oh ah, oh ah)

Đó là chúng tôi bắn qua bầu trời
That we shoot across the sky

Uống từ tôi, uống từ tôi (ah, oh ah, oh ah)
Drink from me, drink from me (ah, oh ah, oh ah)

Đó là chúng tôi bắn ngang qua (tôi đang cảm thấy say và cao)
That we shoot across the (I’m feeling drunk and high)

Giao hưởng
Symphony

(Quá cao, quá cao)
(So high, so high)

Đó là chúng tôi bắn qua s- (đồ uống từ)
That we shoot across the s- (drink from)
Ôi, thiên thần được gửi từ trên cao xuống
Oh, angel sent from up above

Bạn biết bạn làm cho thế giới của tôi sáng lên
You know you make my world light up

Khi tôi thất vọng, khi tôi bị tổn thương
When I was down, when I was hurt

Bạn đến để nâng tôi lên
You came to lift me up

Cuộc sống là một thức uống và tình yêu là một liều thuốc
Life is a drink and love’s a drug

Ồ, bây giờ tôi nghĩ tôi phải đi xa hơn
Oh, now I think I must be miles up

Khi tôi là một dòng sông, cạn kiệt
When I was a river, dried up

Bạn đã đến để mưa một cơn lũ
You came to rain a flood
Bạn nói, “Uống từ tôi, uống từ tôi”
You said, “Drink from me, drink from me”

Khi tôi rất khát
When I was so thirsty

Đổ vào một bản giao hưởng
Pour on a symphony

Bây giờ tôi không thể có đủ
Now I just can’t get enough

Đặt đôi cánh của bạn vào tôi, đôi cánh trên tôi
Put your wings on me, wings on me

Khi tôi rất nặng nề
When I was so heavy

Đổ vào một bản giao hưởng
Pour on a symphony

Khi tôi thấp, thấp, thấp, thấp
When I’m low, low, low, low
Ah, oh ah, oh ah
Ah, oh ah, oh ah

Làm cho tôi cảm thấy say và cao
Got me feeling drunk and high

Thật cao (thật cao), thật cao (thật cao)
So high (so high), so high (so high)

Oh ah, oh ah, oh ah
Oh ah, oh ah, oh ah

Bây giờ tôi cảm thấy say và cao
Now I’m feeling drunk and high

Thật cao (thật cao), thật cao (thật cao)
So high (so high), so high (so high)

(Woo)
(Woo)

(Ooh)
(Ooh)
Ôi, thiên thần được gửi từ trên cao xuống
Oh, angel sent from up above

Tôi cảm thấy bạn đang chảy trong máu của tôi
I feel you coursing through my blood

Cuộc sống là một thức uống, tình yêu của bạn là về
Life is a drink, your love’s about

Để làm cho các vì sao xuất hiện
To make the stars come out
Đặt đôi cánh của bạn vào tôi, đôi cánh trên tôi
Put your wings on me, wings on me

Khi tôi rất nặng nề
When I was so heavy

Đổ vào một bản giao hưởng
Pour on a symphony

Khi tôi thấp, thấp, thấp, thấp
When I’m low, low, low, low
Ah, oh ah, oh ah
Ah, oh ah, oh ah

Làm cho tôi cảm thấy say và cao
Got me feeling drunk and high

Thật cao, thật cao (quá cao)
So high, so high (so high)

Oh ah, oh ah, oh ah
Oh ah, oh ah, oh ah

Bây giờ tôi cảm thấy say và cao
Now I’m feeling drunk and high

Thật cao (thật cao), thật cao (thật cao)
So high (so high), so high (so high)
Ah, oh ah, oh ah
Ah, oh ah, oh ah

La, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la

Thật cao, thật cao
So high, so high

Ah, oh ah, oh ah
Ah, oh ah, oh ah

Bây giờ tôi cảm thấy say và cao
Now I’m feeling drunk and high

Thật cao (thật cao), thật cao (thật cao)
So high (so high), so high (so high)
Đó là chúng tôi bắn qua bầu trời
That we shoot across the sky

Chúng tôi bắn qua
That we shoot across the

Đó là chúng tôi bắn qua bầu trời
That we shoot across the sky

Đó là chúng tôi bắn qua (mà chúng tôi bắn, vâng)
That we shoot across the (that we shoot, yeah)

Đó là chúng tôi bắn qua bầu trời
That we shoot across the sky

Chúng tôi bắn qua
That we shoot across the

Đó là chúng tôi bắn qua bầu trời
That we shoot across the sky

Chúng tôi bắn qua
That we shoot across the

Đừng bỏ lỡ>>>

[Vietsub + Lyrics] Lời bài hát Take Me To Your Heart – Michael Learns To Rock/ Wikiaz.net

[Vietsub + Lyrics] Lời bài hát David Guetta – Titanium ft. Sia/ Wikiaz.net

Trên đây là lời bài hát, lyrics Hymn For The Weekend – Coldplay. Mong rằng bạn đã có những phút thư giãn tuyệt vời cùng wikiaz.net.

Rate this post

[Vietsub + Lyrics] Lời bài hát Take Me To Your Heart – Michael Learns To Rock/ Wikiaz.net

[Vietsub + Lyrics] Lời bài hát Play Hard – David Guetta / Wikiaz.net